Pazienza, tornate ogni tanto, ma non aspettatevi ogni giorno un’articolo nuovo. Non  mi manca l’ispirazione, ma scrivo con una certa dificolta’, lentamente…

Răbdare, dacă nu găsiţi mereu un articol nou, întoarceţi-vă în altă zi. Nu-mi lipseşte inspiraţia, dar scriu încet, lupt cu cuvintele…

Annunci