Sono arrabbiata. Molto arrabbiata.

Premessa: non conosco bene la comunità romena in Italia (o in Europa) e nemmeno quella di Bologna. Può sembrare sorprendente, però si spiega col fatto che Vasile Alecsandri è un’associazione culturale. Questa parolina, “culturale”, non giunge alla maggioranza dei connazionali. Ricevo appelli di ordine politico, proposte di assistenza giuridica, incitamenti alla mobilitazione di massa, richieste di finanziamenti… e dire che ho persino pubblicato il nostro statuto, cosa che risulta strana anche a me in un blog personale, ma che sognavo che mi mettesse al riparo dai soliti perditempo, furbetti o impiccioni. Siamo un gruppo di amici che s’incontra a parlare di cose belle – di cultura e di motivi di essere fieri perché siamo romeni. Non poso dire di essere un’elite, ma siamo, per la nostra natura, un po’ in disparte. In chiesa poi, si sa, viene solo chi ci si trova bene. In breve: non conosco la composizione della nostra comunità. Sono a corrente con i problemi di criminalità, ma mi sfugge il quadro completo: per avere notizia devo leggere le notizie e le statistiche – molte, perché tante sono di parte. Spendo molto tempo a leggere giornali italiani, romeni, internazionali.

Dopo i problemi degli ultimi anni, non speravo certo che il nord europeo rimanga immune al razzismo dilagante. Ma questa, di sicuro, non me lo aspettavo. Cito dall’articolo di Robert Veress, pubblicato ieri, 7.03, nel quotidiano romeno Gandul: “Ove Dahl, portavoce e investigatore capo della polizia di Copenaghen, ha dichiarato dopo l’assassinio commesso da rumeno Marian Clita (killer del dissidente Gheorghe Ursu), che ha brutalmente ucciso una hostess in un hotel a Copenaghen: “I romeni non hanno scrupoli. Ucciderebbero per 100 corone (15 euro). È una cultura totalmente diversa dalla nostra. Il problema più grande è la frontiera aperta, per cui noi siamo soprafatti dai europei dell’est. Loro commettono rapine in banca, furti in casa, accattonano e rubano nei negozi – di tutto“. La dichiarazione ha infiammato i media danesi, anche i giornali generalisti moderati come Berlingske (il più antico giornale in Danimarca, pubblicato dal 1749), che a messo in prima pagina il titolo: “I rumeni sono degli assassini di primo rango”.

…”la vita non ha lo stesso valore per loro come per noi”…

Il portavoce ha chiesto anche scusa, il giorno dopo, ma io tremo. E non solo di rabbia.

Sunt furioasă. Foarte furioasă.

Pe scurt: nu cunosc prea bine comunitatea românească din Italia (sau Europa) şi nici chiar  din Bologna. Aceasta poate părea surprinzător, dar se explică prin faptul că Vasile Alecsandri este o asociaţie culturală. Acest cuvinţel, “culturală” nu e înţeles de majoritatea compatrioţilor. Primesc apeluri la alianţe politice, propuneri de asistenţa juridică, incitări la mobilizări de masă, cereri de finanţare … când te gândeşti că am publicat statutul asociaţiei, deşi mi se părea nelalocul lui într-un blog personal, dar speram să mă pună la adăpost de aiuriţi, şmecheri su pierde-vară. Suntem un grup de prieteni, care se întruneşte pentru a vorbi despre subiecte plăcute – despre cultură şi despre motivele de mândrie pentru că suntem români. Nu pot să spun că suntem o elită, dar, prin natura noastră, suntem un pic izolaţi. În biserică, apoi, se ştie, vine doar cine se simte bine în acel mediu. Pe scurt: nu cunosc componenţa comunităţii noastre. Sunt la curent cu problemele legate de criminalitate, dar nu am o imagine de ansamblu: citesc ştiri şi statistici – multe, deoarece atât de multe sunt părtinitoare. Petrec mult timp citind publicaţii italiene, româneşti, internaţionale.

Dupa problemele din ultimii ani, cu siguranţă, nu mă aşteaptam ca Europa de Nord să rămâne imună la xenofobie. Dar la acest lucru, desigur, nu mă aşteptam. Citez din articolul lui Robert Veress, apărut ieri, 7.03, în Gândul: “Ove Dahl, purtător de cuvânt şi investigator şef al Poliţiei din Copenhaga, a declarat după asasinatul comis de românul Marian Cliţă (criminalul dizidentului Gheorghe Ursu), care a răpus cu bestialitate o stewardesă într-un hotel din Copenhaga: “Românii nu au scrupule. Te vor omorî pentru 100 de coroane (15 euro). E o cultură complet diferită de a noastră. Problema cea mai mare o reprezintă graniţele deschise, prin care suntem năpădiţi de europenii din Est. Ei comit jafuri bancare, jafuri la domiciliu, furturi grave, cerşesc şi sparg magazinele – totul “. Declaraţia a inflamat presa daneză, chiar şi cotidiane generaliste moderate, precum Berlingske (cel mai vechi ziar din Danemarca, publicat din 1749), titrând pe prima pagină: ” Românii sunt criminali de top“.

…”Viaţa nu are aceeaşi valoare pentru ei (pentru români) cum are pentru noi” …

A doua zi purtătorul de cuvânt a cerut scuze, dar eu tremur. Şi nu de doar furie.