Un po’ di tempo fa il Fantasma mi spiegava l’importanza di rimanere anonimi, per poter scrivere tutto quello che si vuole, tutto ciò che ha attinenza con il tema scelto. Gli ho risposto che lui è un’insegnante, e come tanti altri che fanno un lavoro di responsabilità e delicato, per poter dire la sua deve potersi proteggere sotto un’alias. Che invece io non ho segreti, e non sono neanche ricattabile.

È arrivato il giorno in quale vorrei dire tante … ma non posso. Per questa ragione ho fatto passare tanti giorni prima di pubblicare un altro post. Questa volta invece non mi sento in colpa per avervi abbandonati: ho lavorato ad un altro articolo, ho mandato a Magor Csibi, del progetto blog Think Ouside the Box, un saggio su quello che vuol dire essere immigrato. O emigrato … Il materiale è in romeno, sarà pubblicato nelle loro pagine recensite da Hotnews.ro . È la terza volta che mando del materiale a un giornale, o assimilato, romeno. Se neanche questa volta ottengo un minimo eco, le mie conclusioni potranno essere solo una cattiva scelta dei temi: cultura e stranieri. Mi dispiace, ma non voglio scrivere d’altro, non per adesso. Voglio parlare di ciò che mi coinvolge, di problemi scottanti o ameni, mai di dati neutri, fossero anche utilissimi. Se non andrà bene, prometto di torturarvi per settimane – perché sono vendicatrice, rancorosa e permalosa – con poesie d’amore per Flavio.

Oltre a questo: un grazie alle mie colleghe mediatrici interculturali. Questa settimana mi hanno proprio coccolata offrendomi la loro amicizia, il loro consiglio e sopporto. Non essere più sola davanti ai problemi di lavoro non ha prezzo!

Cu ceva timp în urmă Fantoma  îmi explica importanţa de a rămâne anonim, pentru a putea scrie ce vrei, tot ceea ce are de a face cu tema aleasa. I-am răspuns că el este un profesor, și ca și multi alții care fac o muncă de responsabilitate şi delicată, trebuie să se protejeze folosind un alias ca să poată fi sincer.  În schimb, eu nu am secrete, şi nu pot fi şantajată.

A venit ziua în care aș avea multe de spus … dar nu pot. Din acest motiv au trecut  atât de multe zile înainte de a posta un alt articol. De data aceasta nu mă simt vinovată pentru că v-am abandonat: am lucrat la un articol, pe care l-am trimis lui Csibi Magor, pentru proiectul-blog Think Ouside Box, un eseu despre ceea ce înseamnă a fi un imigrant. Sau emigrat … Materialul este in limba română, va fi publicat în paginile lor, link-ate la pagina Hotnews.ro. Este a treia oară că trimit material unui ziar român. În cazul în care şi de această dată nu obțin un minim ecou, concluziile mele pot fi doar o alegere proastă a temelor: cultură şi străini. Îmi pare rău, dar nu voi scrie nimic altceva, nu în viitorul apropiat. Vreau să vorbesc despre ceea ce mă afectează, probleme presante sau plăcute, nu despre date neutre, oricât ar fi de  utile. Dacă nu merge bine, vă promit să vă  torturez  săptămâni întregi – pentru că sunt răzbunătoare, ranchiunoasă, şi hipersensibilă – cu poeme de dragoste pentru Flavio.

În altă ordine de idei, mulțumesc colegelor mediatoare interculturale. În această săptămână m-au răsfățat oferindu-mi  prietenia lor , sfaturi și sprijin. Nu mai înfrunt singură problemele de muncă, și asta nu are preț!