A Bologna non c’è il sindaco, ma un commissario mandato da Roma. Aspettiamo che finalmente si decidano a indire le elezioni … ma non dormendo.  Come cittadini dell’Unione Europea aventi diritto possiamo fare la differenza: noi romeni non votiamo per tradizione o inerzia. Informiamoci. Pensiamo bene al potere che abbiamo e non sosteniamo chi parla meglio e promette di più, ma chi ci ha dimostrato anche prima di rispettarci.

Bologna nu are primar, ci un comisar trimis de la Roma. Aşteptăm să se decidă în cele din urmă organizarea  alegerilor … dar nu dormind. În calitate de cetăţeni UE cu drept de vot putem inclina balanța: noi, românii, nu votăm ca să urmăm o tradiţie sau din inerţie. Haideți să ne informăm. Să cântărim bine puterea pe care o avem înainte de a sprijini pe cei care vorbesc mai bine şi promit mai mult, ci să-i preferăm pe cei  care ne-au arătat respect și înainte.