Non è un mistero per nessuno quanto io adori il romanticismo e la cultura tedesca. Mettete Goethe insieme con il mio amore per la lingua francese, aggiungete la passionalità e il cervello di Francesco Meli, la presenza della sua deliziosa moglie, Serena Gamberoni, un grande teatro – e aspettatevi che io mi solevi da terra in estasi. Mi stupisco però ogni volta che un personaggio che, io non avevo in grande stima, si trasforma sotto il tocco magico di Meli, ed io mi meraviglio come ho fatto prima a non vedere che è così, che può essere così!

Grazie al Cielo per YouTube! (Jules Massenet, Werther, Teatro Regio di Parma, aprile 2010)

 Cine mă cunoaște știe că ador romantismul și cultura germană. Punând la un loc pe Goethe cu dragostea mea pentru limba franceză, adăugând pasiunea și creierul lui Francesco Meli, prezența minunatei lui soții, Serena Gamberoni, și un mare teatru de operă – nu e de mirare că plutesc la o palmă deasupra pământului în extaz. Mă mir de fiecare dată când un personaj care îmi plăcea și nu prea se trasformă la atingerea magică a lui Meli, iar eu nu înțeleg cum de nu am văzut înainte că e așa, că poate fi și așa!

Multumesc lui Dumnezeu pentru YouTube!  (Jules Massenet, Werther, Teatrul Regio din  Parma, aprilie 2010)

Annunci