Conoscere S. mi ha ricordato il modello che ho deciso di seguire in Italia: scegliere sempre la soluzione che da più qualità alla mia vita, non quella più comoda, veloce o consona alle esperienze del passato. Lei ha pochi anni meno di me, ha conseguito in Romania una laurea in Sociologia e poi ha lavorato come insegnante di ruolo per 7 anni. Nonostante avesse in requisiti per chiedere il riconoscimento della sua professione d’insegnante, ha deciso di ottenere solo la dichiarazione di valore in loco per la sua laurea, (le pratiche costavano intorno a 800 euro in 2005) che ha usato per avere il riconoscimento dei crediti formativi alla facoltà di Assistenza Sociale. Motivo: il riconoscimento della professione l’avrebbe portata a un contratto con una cooperativa sociale per solo il pre- e il post-scuola, cioè pochissime ore al giorno. Invece così ha superato 10 esami all’università e l’esame di stato, ha ottenuto un contratto a tempo indeterminato come educatrice con una bella cooperativa e ha pure il tempo di godersi la sua famiglia.  

Brava!

Ascultând povestea vieții lui S. mi-am adus aminte că nu am scris în mod explicit ce model am decis să urmez în Italia, anume să aleg în orice situație soluția care îmi permite o mai bună calitate a vieții, iar nu cea mai comodă, mai rapidă sau mai potrivită statutului pe care l-am avut în trecut. Este cu câțiva ani mai mică decât mine, a terminat în România Facultatea de Sociologie și apoi a lucrat timp de șapte ani ca profesoară. Deși ar fi avut dreptul să obțină direct recunoașterea profesională ca profesoară, a decis să folosească declarația de valoare in loco (pentru care a cheltuit 800 de euro în 2005) doar pentru obținerea recunoașterea creditelor formative la Facultatea de Asistență  Socială. Asta deoarece  prin recunoașterea profesiei ar fi putut ținti doar la un contract pentru desfășurarea activității pre- și post-școală cu vreo cooperativă socială, puține ore pe zi. În felul acesta, însă, a dat 10 examene plus examenul de stat și a obținut un contract pe timp nedeterminat ca educatoare cu o cooperativă socială și are și timp să stea cu familia.

Bravo!