Oggi ho scritto la verifica per il modulo di legislazione sugli stranieri presenti in Italia, con l’avvocato Ronchi. Posso dire solo che sono felice per due cose: che il corso l’ha fatto lui, che è davvero speciale e preparato, e che è finita. Sentire di nuovo tutte le ingiustizie e le discriminazioni, oppure racconti “allegri” dai Centri per l’Identificazione ed Espulsione (ex CPT) mi fa venire la pelle d’oca, e mi sento di nuovo amareggiata, impotente, arrabbiata, perplessa. Che fortuna che sono romena, comunitaria, con tutti i documenti in regola, e le uniche procedure che avrò da affrontare sono quelli riguardando il matrimonio, la cittadinanza italiana, e, eventualmente, la dichiarazione di valore in loco della laurea – lo so, ho scritto che non me l’ha vogliono far avere, mai proprio per quello faccio l’ultimo tentativo di avere il programma analitico dall’università. Perché è un mio diritto e non voglio lasciare vincere – loro, cioè funzionari pubblici romeni e rappresentanti dello stato italiano.  Non solo per me, ma per tutti i miei assistiti che invece non hanno la fortuna di poterlo fare.

Astăzi, la examenul pentru încheierea modulului formativ privind legislația italiană aplicată străinilor prezenți în Peninsulă, cu avocatul Ronchi, eram fericită pentru două motive: primul, am studiat cu el, o persoană specială și foarte bine pregătită, și al doilea, că modulul s-a încheiat. Chiar nu mai suport să aud din nou aceleași povestiri despre nedreptăți și discriminări, sau „întâmplări vesele” din Centrul pentru Identificare și Expulzare – ex. CPT. Mă apucă așa o amărăciune, o furie, perplexitatea și  senzația că sunt complet neputincioasă. Ce noroc că sunt româncă, din Comunitatea Europeană, cu toate documentele în regulă, și mă unicele proceduri mai complicate pe care le voi face vor fi cele în vederea căsătoriei, a obținerii cetățeniei italiene și, poate, declarația de valoare in loco a licenței universitare –  știu, am scris ca nu vor să mi-o dea, dar tocmai de aceea fac ultima tentativă de a obține programa analitică. Pentru că e dreptul meu și nu vreau să câștige ei – funcționarii publici români și reprezentanți ai statului italian. Nu doar pentru mine, ci pentru toate persoanele pe care le asist și care nu au norocul să o poată face.