L’ospedale pediatrico Marie Curie di Bucuresti chiude perché non ci sono più medici. Il principale motivo della migrazione (vera e propria, intendo con questa parola dire che il personale medico e andato a lavorare all’estero) è la riduzione con 25% del salario del personale statale, messo in atto a giugno dal governo romeno. In più, il Ministero della Salute aveva ridotto il personale da 35 infermieri a 9 e da 25 medici a 7.

Rimangono così senza le cure mediche appropriate 300 bambini il giorno.

Seguirà una nuova onda di emigrati, che vedrà crescere il numero di persone che vengono a curarsi all’estero, seppur sprovvisti di mezzi. Si tratta di uomini e donne che ho già incontrato nel mio lavoro: vengono direttamente dalla Romania al Pronto Soccorso di Sant’Orsola e dell’Ospedale Maggiore, senza un’assicurazione medica e senza sapere l’italiano. Sono poveri e disperati ma dignitosi. Si trovano davanti al personale medico che non gli capisce, e solo poche volte c’è un mediatore culturale che gli assisti: l’AUSL e il Policlinico devono risparmiare, non possono superare un tetto di ore di mediazione che è ridicolmente basso. Così, non potendosi capire con gli ammalati, i medici prescrivono loro analisi e indagini costose e cure che costoro non riescono a seguire, peggiorando.

Altroché un battito di farfalla che produce un uragano: un colpo di tosse altrove provoca una crisi! Parliamo di Europa, ma dovremmo capire che qualsiasi decisione di qualsiasi governo ha ripercussioni a livello mondiale.     

Spitalul de copii Marie Curie din București va fi închis deorece nu mai are medici. Motivul principal al acestei migrări (adevărată, deorece personalul medical chiar a plecat la muncă în străinătate) este reducerea cu 25% a salariilor bugetarilor, înfăptuită de guvernul român în luna iunie. În plus, Ministerul Sănătății a tăiat personalul, ajungându-se de la 35 de asistenți la 9 și de la 25 de medici la 7.

Rămân astfel fără îngrijire 300 de copii pe zi.

Va urma un nou val de emigrare, format din persoanele care vor veni la tratamenti în străinătate, chiar dacă nu au bani. I-am întâlnit deja în munca mea: vin din România direct la Primul Ajutor al Spitalului Maggiore sau a Policlinicii Universitare Sant-Orsola, fără a fi în posesul unei asigurări și fără să vorbească limba italiană. Sunt sărăci și disperați dar demni. În fața lor se găsesc medici și asistenți care nu îi înțeleg, și mult prea rar este prezent și un mediator cultural, pentru că, datorită crizei, numărul de ore de mediere acordate unui spital a scăzut ridicol de mult. Astfel, deseori, nereușind să vorbească, medicii le prescriu analize și investigații scumpe și terapii pe care bolnavii nu le pot urma, pentru că nu înțeleg indicațiile, și starea sănătății lor se înrăutățește.

Se vorbește despre acel celebru flutur care, mișcându-și aripile în Amazonia, determină o furtună în Europa: în cazul nostru un atac de tuse departe produce o criză! Vorbim despre Europa, dar ar trebui să ne intre bine în cap că orice decizie a oricărui guvern are repercursiuni la nivel mondial.