L’ultimo post che ho scritto era una risposta ad un’amica della lista Beppe Grillo, che non capiva perché non c’è più partecipazione in un dibattito sull’attuale discriminazione delle donne. Un’altra amica mi ha poi preso le parole dalla bocca: il disastro è generale, non riguarda solo le donne, o, aggiungerei io, gli immigrati, gli insegnanti, gli artisti … gli imprenditori o gli operai… Riguarda tutti noi. Ha poco senso concentrarsi solo in una direzione.

Il mio elenco di sotto vuol dire che la risposta però è individuale. Ciascuno di noi, insieme su questa barca alla deriva, ha una situazione speciale, individuale. Cosa desidero come donna? Che battaglia voglio portare? Una risposta non è possibile in questi termini. Posso dire invece cosa desidero come Antonia, e cosa desidero come essere umano. La prima risposta è l’elenco della vita che vorrei, il secondo il mio impegno nel MoVimento 5 Stelle Bologna.

Sono entrata in politica credendo in questa lista civica universalistica. Non mi ha mai interessato fare qualcosa, per esempio candidarmi, come romena, o solo come bolognese, o come donna. Come essere umano unico e irripetibile, io sono tutte queste e molto altro ancora. Sarebbe assurdo dedicarmi solo ad alcune delle mie preferenze, per esempio all’insegnamento dello sport e della musica classica, ignorando l’ecologia e l’acquisto eco-solidale, al diffondere il lavoro che faccio nei Consultori Familiari ma non la lotta alla corruzione. Se basta guardare ai miei interessi per vedere migliaia tutti legittimi, come non aprirsi ai bisogni di tutti gli esseri umani? Perché contrapporre donne agli uomini, adulti ai minorenni, artigiani agli intellettuali, credenti ad atei, nuovi arrivati ed italiani?   

Ovviamente, da solo nessuno c’è l’ha fa a dedicarsi a “tutto”. Se crediamo di essere soli, se non tendiamo la mano a quelli che stanno vicino a noi, si riesce a fare ben poco. Mi piace invece pensare all’impegno politico volontario degli attivi de MoVimento come una piccola parte di un’immensa catena virtuosa. Insieme, possiamo tutto. Basta metterci l’impegno, dei risultati ci saranno.

Ultimul post era un răspuns dat unei prietene din lista Beppe Grillo, care nu înțelegea de ce nu participă mai mulți la dezbaterea despre discriminarea femeilor. O altă prietenă a răspuns, exprimând și gândul meu: dezastrul e general, nu privește doar situația femeilor sau, aș adăuga eu, a imigraților, a profesorilor, a artiștilor … a întreprinzătorilor sau a muncitorilor … Ne privește pe toți. Nu are rost să ne concentrăm într-o singură direcție.

Lista pe care am scris-o zilele trecute vroia să spună că răspunsul e personal, individual. Fiecare dintre noi are o poziție specială pe barca asta lăsată în voia valurilor, fiecare e într-o  situație unică. Ce îmi doresc ca femeie? Cu ce bătălie vreau să încep? Dacă punem așa întrebarea, orice răspuns e greșit. Pot să spun doar ce doresc – ca Antonia – și ce îmi doresc ca om. Primul răspuns e lista. Al doilea activitatea mea în MoVimento 5 Stelle.

Am început să fac politică pentru că cred în această mișcare civică universalistă. Nu m-a interesat vreodată să fac ceva, de exemplu să candidez, ca româncă, sau doar ca bologneză, sau ca femeie. Ca ființă umană unică și irepetabilă sunt toate aceste lucruri și multe altele. Ar fi absurd să mă dedic doar unora dintre preferențele mele, de exemplu predării sportului sau a muzicii clasice, ignorând ecologia și grupurile de cumpărături eco-solidale, să continu să informez asupra Cabinetelor de Consultare Familială dar să nu mă ocup de lupta împotriva corupției. E suficient să-mi înșir interesele ca să îmi dau semaa că sunt câteva mii, toate legitime, cum să nu adaug pe listă interesele tuturor oamenilor? De ce să opun femeile bărbaților, adulții minorilor, artizanii intelectualilor, credincioșii ateilor, noii cetățeni italienilor?

Desigur, nimeni nu reușește de unul singur să se ocupe de tot. Dacă ne considerăm singuri, dacă nu întindem o mână către cei de lângă noi, nu ajungem departe. Îmi place să consider angajamentul politic voluntar al activiștilor mișcării ca pe o parte măruntă a unui lanț imens pozitiv. Împreună, putem face totul. Ajunge angajamentul, rezultatele vin de la sine.   

Annunci