Citez din paginile de azi ale http://stiri.rol.ro

Ambasada Ungariei la Bucuresti a fost vandalizată

Ambasada Ungariei la Bucuresti a fost vandalizată, pe gardul exterior al instituției fiind scrise cu vopsea mesaje obscene la adresa Ungariei și mesaje cu referire la granițele vechi ale Romaniei, anunta realitatea.net.

Reprezentanții (???) României – politicieni, ziariști, directori ai instituțiilor relevante – continuă netulburați vechea manipulare atât de dragă, de exemplu, comuniștilor și lui Ceaușescu, divide et impera! combinată cu tehnica dușmanului de peste graniță/ a țapului ispășitor. Vă mai amintiți discursurile lui Ceaușescu din anii ’80, sau declarațiile lui privind ”agenturili străine” care vroiau răul țării în timpul evenimentelor din Timișoara, din decembrie 1989? Sau evenimentele din Târgul Mureș din primăvara lui 1990?  

Cum problemele României sunt multe, prea multe chiar ca să le înșirui aici, dușmanii de departe – Germania, Franța, U.E., F.M.I. … nu ajung, iată că se întețește tirul asupra celui mai de aproape – Ungaria. E comod: avem maghiari în țară, dacă problema e internă, e vina maghiarilor și a secuilor, dacă e externă, e vina guvernului maghiar! Știu că voi fi acuzată de parțialitate, de aceea precizez că nu vreau să spun cu asta că ei ar fi niște sfinți fără pată și prihană, ci doar că orice fac, gesturile și declarațiile lor sunt instrumentalizate cu scop politic.

Iată că acum a fost vandalizată Ambasada Ungariei. Pe când atacuri asupra persoanelor? Vinovații par a fi niște descreierați, dar atmosfera politică înveninată va înarma, curând, brațul altor limitați! Și dacă mă înșel și nu e vorba de niște derbedei, ci de membrii unor mișcări fasciste care se reorganizează? Cine îi va opri înainte să fie prea târziu?

Cito dalle pagine di http://stiri.rol.ro di oggi

L’Ambasciata ungherese a Bucarest è stata vandalizzata.
L’Ambasciata ungherese a Bucarest è stata vandalizzata, sul recinto esterno dell’istituzione sono stati scritti in vernice messaggi osceni contro l’Ungheria e riferimenti alle vecchie frontiere della Romania, annuncia realitatea.net.

I rappresentanti (???) della Romania – politici, giornalisti, direttori delle istituzioni competenti – continuano indisturbati la vecchia  manipolazione tanto cara, per esempio, ai comunisti e a  Ceausescu, divide et impera! tecnica combinata con quella del nemico oltre il confine / del capro espiatorio. Ricordate i discorsi  di Ceausescu negli anni ’80 o le sue dichiarazioni sulle “agenturili straniere” (trad. libera “le agensie”, Ceausescu non era capace di dire le parole “complesse”) che volevano il male del paese durante i fatti di Timisoara nel dicembre 1989? O gli eventi di Târgu Mures nella primavera del 1990?

Come in Romania i problemi sono tanti, troppi anche per elencarli qui, i nemici lontani – Germania, Francia, UE, FMI … non bastano, quindi si spara su quello vicino – Ungheria. È conveniente: ci sono dei madrelingua ungheresi in Romania: dove il problema è interno, la colpa ricade sui székely e gli ungheresi, o, se è esterno, la colpa ricade sul governo ungherese! So che sarò accusata di parzialità, per cui chiarisco che non voglio dire con questo che loro siano degli santi, ma solo che qualunque cosa facciano, le loro dichiarazioni o gesti sono strumentalizzate per finalità politiche.
Ecco, ora è stata vandalizzata l’Ambasciata dell’Ungheria. A quando gli attacchi alle persone? I colpevoli sembrano essere degli disperati, ma il velenoso clima politico armerà, a breve, altri sciagurati! E se mi sbaglio e non sono degli buoni a nulla, ma membri dei movimenti fascisti che si stanno riorganizzando? Chi li fermerà prima che sia troppo tardi?