Tag

, , , , ,

Leggo nel http://www.stranieriinitalia.it/attualita-elezioni_cittadini_ue_alle_urne_in_oltre_mille_comuni_12376.html e condivido.

Romeni e gli altri comunitari possono votare alle elezioni amministrative di quest’anno, a Bologna come in altri mille comuni italiani.

In primavera si andrà al voto per eleggere sindaci e consiglieri comunali. Un appuntamento al quale sono chiamati anche i cittadini comunitari che risiedono regolarmente in quei Comuni.
I romeni e tutti gli altri cittadini di Paesi dell’Unione Europea possono votare alle elezioni comunali e anche essere eletti come consiglieri, ma non possono aspirare alle cariche di sindaco o vicesindaco. Per godere di questo diritto, devono iscriversi in una lista elettorale aggiunta, presentando una domanda indirizzata al sindaco presso l’ufficio elettorale del Comune. L’indirizzo è Ufficio Elettorale di Via Don Minzoni, 10/2, (in zona Piazza dei Martiri) Tel: 051-219 4222 – 4227 – 4233 – 4245.

La procedura è piuttosto semplice, in genere gli uffici elettorali hanno moduli nei quali basta inserire i propri dati e dichiarare che anche in patria si gode del diritto di voto. Qualche formalità in più è prevista per chi vuole candidarsi, perché dovrà presentare anche un certificato delle autorità competenti nel suo Paese d’origine che attesti che gode del diritto di eleggibilità.
A Bologna vivono quasi centomila cittadini europei, ma anche in tanti altri comuni ci sono alti tassi d’immigrazione, il nostro voto potrebbe essere incisivo. I partiti, finora, non sembrano essersene accorti: hanno candidato pochissimi comunitari e, soprattutto, hanno fatto campagne elettorali rivolte esclusivamente agli italiani.

Speriamo che quest’anno il percentuale di cittadini comunitari che voteranno e il numero di quelli eletti sia un segnale per cambiare questa impostazione. Io farò la mia parte!

Aș dori să atrag atenția asupra unui articol important publicat în http://www.stranieriinitalia.it/attualita-elezioni_cittadini_ue_alle_urne_in_oltre_mille_comuni_12376.html

Românii şi ceielalți cetățeni UE pot vota la alegerile locale din acest an de la Bologna și în aproximativ alte o mie de localități italiene.
În primăvara anului se va vota pentru a alege primarii şi consilierii. O întâlnire la care sunt, de asemenea, invitați și cetăţenili UE stabiliți în mod legal în aceste localități.
Românii şi toţi ceilalţi cetăţeni din ţările UE pot vota la alegerile municipale şi pot să fie aleşi consilieri, dar nu pot să aspire la funcţia de primar sau viceprimar. Pentru a beneficia de acest drept, trebuie să se înscrie pe o listă electorală suplimentară, printr-o cerere adresată primarului, la biroul electoral al oraşului. Adresa este
Ufficio Elettorale Via Don Minzoni, 10 / 2, (lângă Piazza dei Martiri) Tel: 051 – 219 4222 – 4227 – 4233 – 4245.
Procedura este destul de simplă, de obicei, birourile electorale au formulare în care trebuiesc doar completate  informațiile personale şi faptul că  au drept de vot și în țara de origine. Câteva formalităţi suplimentare sunt prevăzute pentru cei care doresc să candideze; aceaștia vor prezenta, în plus, un certificat de la autorităţile competente din ţara de origine, care atestă că se bucură de dreptul de eligibilitate.
În Bologna, trăiesc aproape o sută de mii de cetăţeni UE,  dar şi în multe alte municipii există o rată mare de imigrare, votul nostru ar putea fi decisiv. Partidele până în prezent nu par să fi observat: ele au candidat foarte puţini cetățeni UE şi, în special, campaniile electorale au vizat doar cetățenii  italieni.
 

Sper că în acest an procentul cetăţenilor UE care vor vota şi numărul celor aleşi să fie un semnal pentru a schimba această situație. Eu voi face ceea ce depinde de mine!

Annunci