Parlamentul European a exprimat o părere favorabilă aderării României și a Bulgariei la Spațiul Schengen. Joi propunerea va fi votată în consiliu. Să ținem pumnii strânși!

Il Parlamento Europeo ha espresso parere favorevole all’ingresso della Romania e della Bulgaria in Schengen. Giovedì il Consiglio deciderà, speriamo bene!

Annunci