Ho pubblicato una nuova pagina, a destra in alto nel menù, il mio Curriculum Vitae in lingua italiana. A breve anche quello in lingua romena!

Aggiungo le informazioni di contatto per il nuovo lavoro, da riconfermare ogni 6 mesi se i cittadini mi mandano a casa prima della fine dei 5 anni di mandato di Consigliere Ciscoscrizionale.

E-mail
Sito Web

Profilo Facebook https://www.facebook.com/pages/MoVimento-5-Stelle-per-il-Quartiere-San-Vitale/216348005057086

Am publicat o nouă pagină, la drepta sus in meniu, Curriculum Vitae în limba italiană. Curând și cel în limba română! Găsiți mai sus adresele privind noul meu loc de muncă – de confirmat odată la șase luni pentru că cetățenii ar putea să decidă să ma trimită acasă înainte de sfârșitul celor 5 ani de mandat de Consilier de cartier.

Annunci