De aici, de departe, e greu de înțeles ce se întâmplă cu adevărat în România. Fotografiile manifestanților pașnici, distrugerile, incendiile celor violenți – totul poate fi interpretat, și asta este principala problemă. Nu am încredere în ceea ce citesc, sunt precaută să înțeleg de ce o telecameră încadrează o parte sau alta a străzii, privesc cât de multe fotografii pot. Ceea ce e sigur e că politicienii, de la guvern sau din opoziție, îmi provoacă silă. Manipulările lor sunt transparente și infantile.

Zilele acestea Moody s și Standar and Poors stabilesc rating-ul economic și politic al statelor. Eu vreau să acord mass-media din România  un CCC+. Asta pentru că am făcut media cu puținii care merită un AA.

Da qui, da lontano, è difficile capire cosa sta realmente accadendo in Romania. Fotografie di manifestanti pacifici, danni, incendi appiccati dai violenti – tutto può essere interpretato, e questo è il problema principale. Non mi fido di ciò che leggo, sono attenta a capire perché la telecamera inquadra una parte piuttosto che l’altra della strada, guardo quante foto posso. Quel che è certo è che i politici da parte del governo o dell’opposizione, mi fanno schifo. Le loro manipolazioni sono trasparenti e infantili.

In questi giorni, Standard and Poors e Moody’s hanno stabilito il rating economico e politico degli stati. Voglio dare ai mass-media romeni una CCC +. Questo perché ho fatto la media con i pochi che meritano un AA.