Eliberarea declarației de valoare a studiilor absolvite în România – dosarul prevede, în majoritatea cazurilor,  prezentarea următoarelor acte, în original:
•    Diploma de Bacalaureat;
•    Foaia matricolă corespunzătoare Diplomei de BAC;
•    Diploma de Licenţă;
•    Foaia matricolă corespunzătoare Diplomei de Licenţă;
•    Adeverinţe de autenticitate pentru fiecare document în parte.

Desigur, trebuiesc apoi făcute multe formalități:

•     vizarea originalelor la Inspectoratul Şcolar din judeţul în care au fost emise actele.
•    legalizarea originalelor prin aplicarea Apostilei la Prefectură;
•    legalizarea notarială a copiilor conforme cu originalul de pe actele de studii;
•    traducere autorizată în limba italiană, efectuată de pe originalele apostilate;
•    legalizarea notarială a traducerilor;
•    supralegalizarea copiilor conforme cu originalul şi a traducerilor cu aplicarea Apostilei la Camera Notarilor Publici;
•    fotocopii simple de pe toate actele originale si legalizate/supralegalizate.

Știrea bună e că nu mai suntem nevoiți toți să obținem și să traducem programa analitică. Mă voi informa care sunt excepțiile la regulă, și vă voi anunța!

Notă:
Adeverinţele de autenticitate pot fi obţinute la secretariatul instituţiei de învăţământ, iar pentru obţinerea Diplomei de BAC şi Foii Matricole aferente trebuie solicitate câte 2 exemplare: unul urmează să fie  depus la Inspectoratul Şcolar Judeţean în vederea vizării actului original, iar celălalt urmează să fie inclus în dosarul pentru Consulatul Italiei.
Conform noilor reglementări de la consulat, nu mai este obligatorie traducerea și supralegalizarea programei analitice pentru a fi depusă la dosar. Totuși, uneori, instituțiile de învățământ din Italia o cer. Se aplică  o taxè de eliberare a programei analitice, uneori foarte mare, care se plăteşte la facultate.

La Romania ha semplificato (di poco) la procedura per il rilascio della dichiarazione di valore in loco dei diplomi di studio. Per l’Università non serve più presentare il programma analitico degli studi, salvo delle eccezioni che ancora non conosco, ma prometto di scoprire e postare.

Annunci